Dự án Dự án nhà ở xã hội BQP, BTLCV

Địa điểm: Ô đất CT1 - Khu đô thị mới nam đường 32
Quy mô: 29,494 m2

Chiều cao: 11 tầng