Dự án Dự án nhà ở xã hội Tổng công ty XD Lũng Lô/BQP

Địa điểm: Ô đất CT1-Khu chức năng đô thị Ao Sào


Chiều cao: 16 tầng