Đội ngũ nhân sự công ty gồm 50 cán  bộ, nhân viên, kỹ sư trình độ đại học, trên đại học ở các lĩnh vực khác nhau như: kiến trúc, kết cấu, kinh tế, cơ điện, quy hoạch, tài chính ....

Cán bộ công ty được tham gia đào tạo các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên ngành phục vụ cho xu hướng phát triển của công ty. Công ty luôn chú trọng trẻ hóa đội ngũ nhân viên. Hàng năm, công ty vẫn có chính sách thu hút nhân tài, những người trẻ nhanh nhạy trong nắm bắt khoa học công nghệ để áp dụng phục vụ các thành tựu của công ty.

Ngoài ra, công ty thuê một số các chuyên gia nước ngoài trình độ cao trong lĩnh vực đầu tư, thiết kế, và lập dự án về làm việc, hợp tác cùng công ty.